Hier lees je precies hoe ik alles rondom jouw privacy geregeld heb. Dat doe ik met het volgende in gedachte: ik ga met jouw privacy om zoals ik wil dat anderen dat ook doen met de mijne.

En als dat voor jou niet ver genoeg gaat, dan heb jij het recht om jouw gegevens te (laten) verwijderen. Als we gedrag van onze bezoekers bekijken, is dat anoniem, we weten dus niet wie er wat doet.

Ik bekijk alleen hoe bezoekers m’n website gebruiken (zonder te zien wie dat zijn), zodat ik ‘m kan verbeteren.

Privacyverklaring

Robin Timmers

www.robintimmers.nl

Opgesteld in december, 2020.

Ik respecteer de privacy van m’n websitegebruikers. Persoonsgegevens verwerk ik alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel GDPR: General Data Protection Regulation) en de Telecommunicatiewet.

Over mij

Deze website, www.robintimmers.nl, wordt beheerd door – je raadt het niet – Robin Timmers.

Ik ben verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Mijn gegevens

Robin Timmers

Lorentzchans 15

2728GS Zoetermeer

KvK: 80967671

BTW: NL003512383B53

robin@robintimmers.nl

0613060453

Deze gegevens verzamel ik

Dat doe ik met dit doel

Wanneer je het contactformulier gebruikt moet je je naam en e-mailadres invoeren. Deze heb ik nodig om contact met je op te nemen.

Door de gegevens aan mij te verstrekken geef je me toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken.

Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als ik diensten aan je ga leveren. Ik verwerk jouw gegevens dus op grond van artikel 6 lid 1 sub a en sub b Wbp.

Met wie deel ik je persoons-gegevens?

Niemand.

Cookies

We, mensen met een website, gebruiken cookies om de website zo goed mogelijk te laten werken.

Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar m’n website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies.

Ik wil het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van m’n website te delen via sociale media. Dit kan door middel van een aantal socialemedia-buttons.

Van de volgende socialemediakanalen heb ik de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke socialemediakanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Op de website Your Online Choices vind je meer uitleg over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

De gegevens die ik alleen gebruik om te antwoorden op een bericht dat jij aan mij hebt gestuurd via het contactformulier, worden binnen 1 jaar na m’n laatste correspondentie met jou verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor hetverwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik jouw gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren.  Als je wil weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Ik neem je verzoek binnen 4 weken in behandeling. Onder schriftelijk valt ook een e-mail. Je kunt je verzoek aan mij mailen via robin@robintimmers.nl

Wijzigingen

Ik behoud het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

P.S. Heb je alles gelezen zonder in slaap te vallen? Hulde.

Claim de 90+ inzichten, tips en strategieën achter mijn belangrijkste sales page ooit – voor €0.