Onderzoek: nieuwe zin beginnen met voegwoorden – mag dat?

Dr. Prof. N. Eerlandicus en Prof. T. Aalnazi, 2021
PMID: 45239197
PMCID: ABN7421453679

Inleiding

Bijgaand vind je de onderzoeksresultaten, gepresenteerd door Dr. Prof. N. Eerlandicus en Prof. T. Aalnazi. Onderzoeksdoel is antwoord te vinden op de volgende hypothese: “men kan een zin beginnen met een voegwoord*”. Het onderzoek is van belang, omdat er nog veel onenigheid is over de kwestie.

*voegwoorden zijn woorden die twee zinnen aan elkaar verbinden. Deze woorden maken het verband tussen de beide zinnen duidelijk. Voorbeelden: en, maar, dus, doordat, dat, zodra, omdat.

Methode en materialen

Dr. Prof. N. Eerlandicus en Prof. T. Aalnazi hebben verschillende methodes gebruikt om de hypothese te testen. Na een initiële testfase kwam er een enkele methode als valide uit.

Tijdens het onderzoek werden twee typen testgroepen gebruikt. Groep 1: taalkundigen, en groep 2: niet-taalkundigen. De taalkundigen hebben Nederlands gestudeerd, de niet-taalkundigen zijn ‘gewone’ consumenten.

Allebei de testgroepen bestonden uit 25 personen. Deze personen kregen dezelfde tekst te lezen. De tekst was als volgt:

Er was eens een copywriter. En die copywriter begon wel ‘s nieuwe zinnen met bepaalde woorden. Met voegwoorden, wel te verstaan. Woorden als ‘en’, ‘maar, ‘want’ en ‘dus’.

Maar goed, die copywriter. Hij schreef dus zinnen met woorden die eigenlijk niet het eerste woord van een nieuwe zin mogen zijn. Dat vindt hij niet, maar zijn vroegere juf Nederlands wel. En met die juf Nederlands nog vele andere Neerlandici. Maar dat mag allemaal. Waarom? Omdat iedereen zijn eigen mening mag hebben.”

Resultaten

Na het lezen van de tekst werden beide testgroepen aan uitgebreide metingen ondervonden. De verschillen waren significant.

De resultaten:

  • De groep van taalkundigen ondervond ongewoon veel stress na het lezen van de tekst; de lichaamstemperatuur steeg met 12°C, het cortisol-gehalte steeg met 132% en de gemiddelde hartslag kwam op 121 per minuut te liggen. Er is 1 taalkundige overleden aan de gevolgen.
  • Bij de niet-taalkundige testpersonen is geen verandering in zowel lichaamstemperatuur, stressgehalte of hartslag gevonden.

Afgaand op deze resultaten is er maar een conclusie mogelijk: het boeit de gemiddelde lezer geen reet of je een nieuwe zin begint met een voegwoord. Maar dat wisten we allang.

Discussie

Er is geen discussie mogelijk.

Deel dit bericht:
Claim de 90+ inzichten, tips en strategieën achter mijn belangrijkste sales page ooit – voor €0.